Hjem   Om oss      Skjema      Jaktleie      Sikte      Guider     Bjørnejakt        Viltstell          Bilder     Hund

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fòring

Enkelte misforstår når det gjelder fòring av villsvin.

Målet med fòring er ikke å bidra til at så mange villsvin som mulig overlever en eventuell hard vinter. Målet med fòring er som oftest å etablere plasser villsvinene trekker til. Etableres en fòrautomat, må denne settes opp så langt unna traffikert veg, og dyrket mark som mulig. Dette bidrar til å holde dyrene innom områder man kan holde bedre kontroll over hvor disse befinner seg. Det er mye lettere for jegere å jakte og holde kontroll over dyrene, slik at avskytingen og kontrollen på familiegruppene gjør at disse ikke blir for mange i antall.

Å fòre meget begrenset er derfor viktig, men allikevel nok til at dyrene besøker plassen med jevne mellomrom.

En matriarkisk sugge vil alltid ta med flokken sin der de vet det finnes mat.

Galter har endel større aksjonsradius, så disse vil bevege seg over større områder.

 

Om sommeren er ikke fòring viktig, da dyrene lett finner mat andre plasser. Det er derfor viktig å finne andre måter å lokke dyrene til plassene på.

Ettersom sommeren er høysesong for insekter, er det en god ide å smøre tjære på trær eller stolper rundt i området jaktårnene befinner seg. Grisene er i lihet med andre dyr plaget av insekter om sommeren, og et av deres tiltak mot dette er å gni tjære inn i pelsen. Ved å holde dette i gang, besøker grisen ofte disse plassene.

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webside: Kvernberg Designtjenester

Org.nr:     984 393 385

Etablert:  22.04.2002

E post:     kvernberg@villsvinjakt.n

 

 

Jaktårn

Ettersom villsvin er sin mest aktive periode på kveld og nattestid er det viktig å etablere plasser å sitte som både er bekveme og sikre å oppholde seg i.

Sikkerheten er vår høyeste prioritet her.

Å bygge tårn 2 meter over bakkenivå har en mengde fordeler. Sikkerhet for jeger ved påskutt vilt, lite vitring mot der dyra befinner seg og nogenlunde bekvemt bl.a i kuldegrader med mange timers vaking.

Ved påskutt vilt er det veldig viktig at jegeren kan oppholde seg på et trygt sted inntil man er sikker på at dyret ligger dødt.

 

Man er gjerne i kontakt med flere som kan bistå slik at jakten blir så trygg som mulig,og dette er med på å bidra til å holde skadestatistikken for villsvinskader på et så lavt nivå som mulig.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

Webside: Kvernberg Designtjenester

Org.nr:     984 393 385

Etablert:  22.04.2002

E post:     kvernberg@villsvinjakt.no